Ανακλύκλωση Σιδηρών & Μετάλλων

Ανακύκλωση μετάλλων στη Θεσσαλονίκη

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1949 και αποτελεί την πρώτη εν λειτουργεία εταιρία ανακύκλωσης σιδήρων και μετάλλων στην Θεσσαλονίκη. Είναι συνδεδεμένη με την ίδια την ιστορία και εξέλιξη του κλάδου στην χώρα μας , πρωτοπορώντας σε επενδύσεις , εγκαταστάσεις , μηχανολογικό εξοπλισμό και οργάνωση .

Ανακύκλωση μετάλλων
Ανακύκλωση μετάλλων
Ανακύκλωση σιδήρων
Πρέσες αυτοκινήτων
Γερανοί, βαρέα οχήματα

Εγκαταστάσεις Μουσικός

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης , σε ιδιόκτητους χώρους συνολικής έκτασης 17.000 τ.μ. , εξοπλισμένες με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και με αντιρρυπαντικά δάπεδα .

Δραστηριοποιούμαστε τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρωπαϊκή και σε αυτή των τρίτων χωρών .

Εξοπλισμός

Η εταιρία μας διαθέτει σύγχρονο και ολοκληρωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό για την επεξεργασία των σιδήρων και μετάλλων , αποτελούμενο από πρεσοψάλιδα , σπαστήρες , ψαλίδια , αλεστικά , κοπτικά , πρέσες , γερανούς , μηχανήματα έργου , Κλαρκ καθώς και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών οχημάτων ( τετραξονικά , επικαθήμενα , αλυσιδάκι με κάδους 8 cm ³ και 10 cm³ για αποκομιδή και μεταφορά .

Στις συνεργασίες μας περιλαμβάνονται μεγάλες βιομηχανίες , εργοστάσια βιοτεχνίες και ελεύθεροι επαγγελματίες από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας . Επίσης συνεργαζόμαστε με ιδιώτες και με τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα .

Εξοπλισμός 1 Εξοπλισμός 2
Εξοπλισμός 3
Εξοπλισμός 4

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Τα παλαιά μέταλλα-σίδερα που εξάγουμε και εισάγουμε είναι:

 • Χαλκός ανάμεικτος scrap 94%
 • Χαλκός ανάμεικτος scrap 96%
 • Χαλκός ανάμεικτος scrap 98%
 • Ορείχαλκος ανάμεικτος κίτρινος
 • Ορείχαλκος κόκκινος
 • Ψυγεία χαλκού - ορείχαλκου
 • Ορείχαλκος, απορρίματα τόρνου
 • Αλουμίνιο χυτό
 • Αλουμίνιο παλαιά ρολά
 • Αλουμίνιο προφίλ
 • Αλουμίνιο (κουτιά αναψυκτικών)
 • Αλουμίνιο απορρίματα τόρνου
 • Ανοξείδοτο ατσάλι scrap 18/8, 18/10
 • Σίδηρος scrap
 • Χυτοσίδηρος scrap

Βρείτε μας στο Χάρτη

Επικοινωνία

Σ. Μουσικός ΑΒΕ & ΝΕ | Τέρμα Ξανθίππης - Εύοσμος Θεσσαλονίκη τκ.56210| τ. 2310 764268 – 2310 762549

ISO 9001 2015
ISO 14001 2015

Πιστοποιήσεις

Διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 9001 : 2015 KAI ISO 14001 : 2015 . Επίσης συνεργαζόμαστε με όλα τα μεγάλα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ( Σ.Ε.Δ. ) , όπως Ε.Δ.Ο.Ε. , Α.Η.Η.Ε. , Ecoelastica , ΕΛΤΕΠΕ κ.α.

Πολιτική Ποιότητας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πολιτική ποιότητας μας σε αρχείο PDF